BRÁNY, SMYKOBRÁNY

Brány


 

  • Brány - typové označenie B je možné vybaviť zubatou lištou, čím vznikajú jednoduché smykobrány. Toto prevedenie je často žiadané a vykazuje uspokojivé výsledky pri práci.
Smykobrány


  • Smykobrány typ SBN je možné vybaviť ľahkými, stredne-ťažkými alebo ťažkými bránami.