GEPARD

Radličkový podmietačPrevedenie A :Prac.záber (m)Typové označenieŤahač (PS)Hmotnosť (kg)Prevedenie
radličky rýchlovymneiteľné v 4 radoch
rozostup 30cm, istenie non-stop,
3 rady zavlačovačov pr.12, rozostup 10cm,
nastavovanie hĺbky 3 až 15cm
3RP-3 A100-1402650pevné
4,2RP-4,2 A140-1602900polonesené, sklopné
4,8RP-4,8 A160-2003400
5,4RP-5,4 A170-2103840
6RP-6 A180-2204200
6,6RP-6,6 A200-2404600
7,2RP-7,2 A220-2505100
Prevedenie B:3RP-3 B100-1402915pevné
radličky rýchlovymneiteľné v 4 radoch
rozostup 30cm, istenie non-stop,
3 rady zavlačovačov pr.12, rozostup 10cm,
nastavovanie hĺbky 3 až 15cm
rúrkový valec pr.420 mm
4,2RP-4,2 B160-2003190olonesené, sklopné
4,8RP-4,8 B160-2003740
5,4RP-5,4 B170-2104220
6RP-6 B180-2204820
6,6RP-6,6 B200-2405200
7,2RP-7,2 B220-2505550
Prevedenie C:3RP-3 C100-1402915pevné
radličky rýchlovymneiteľné v 4 radoch
rozostup 30cm, istenie non-stop,
3 rady zavlačovačov pr.12, rozostup 10cm,
nastavovanie hĺbky 3 až 15cm
klincový valec dvojičky alebo alternatívne perový valec
4,2RP-4,2 C160-2003190polonesené, sklopné
4,8RP-4,8 C160-2003740
5,4RP-5,4 C170-2104220
6RP-6 C180-2204820
6,6RP-6,6 C200-2405200
7,2RP-7,2 C220-2505550

 • Základný popis

 • Radličkové podmietače Gepard sú dôležitým náradím pri kvalitnom prvotnom spracovaní pôd. Podmietač Gepard pozostáva z 3 pracovných funkcií. Prvou sú široké rýchlo-vymeniteľné radličky. Môžu byť použité aj radličky úzke prípadne radličky prehlbovacie. Ďalšou alternatívou sú radličky mulč-mix, ktoré sú vhodné pre kvalitné zapracovanie hnoja alebo rastlinných zvyškov. Radličky sú uložené v 4 radoch, čo zaručuje vynikajúcu priechodnosť. Stĺpice radličiek sú istené non-stop pružinou. To zabezpečuje radličkovému podmietaču dlhú životnosť a malú poruchovosť. Hĺbka spracovania je nastaviteľná od 3 do 15 cm a presne ju udržujú hĺbkové kolesá.
 • Druhou pracovnou funkciou je zavlačovací rám. Zavlačovacie prsty sú v ňom rozmiestnené v 3 radoch, majú priemer 12mm a rozostup 10cm. Na želanie je možné podmietač vybaviť zavlačovacími prstami s prierezom 30x10mm-vhodné do ťažkých pôd. Táto sekcia spracuje väčšie hrudy, premieša a vyrovná povrch. Prsty sú uchytené na paralelograme, ktorým je možné ľahko, rýchlo a presne nastaviť prsty.
 • Treťou funkciou je valec: rúrkový, klincový (dvojičky) alebo perový. Jeho hlavnou úlohou je rozdrobenie hrúd, dorovnanie a utuženie pôdy. Radličkové podmietače sú určené najmä do minimalizačného systému spracovania pôdy. Sú vyrábené v prac.šírkach od 3 do 7,2metra, pri šírkach nad 3 metre sú hydraulicky sklopné.


Prehľad pracovných funkcií

 • Pracovné sekcie

 • Radličkové podmietače Gepard majú rýchlo-vymeniteľné radličky rôznych šírok, platí zásada: čím je spracovanie pôdy hlbšie, tým sa používa užšia radlička. Pre spracovanie cca. 15 cm sa používajú radličky 50-70mm, pre plytké spracovanie (3 až 5 cm) sa používajú radličky 330 až 355 mm. Stlpice majú zdvojené istenie okrem istenia non-stop pružinou, majú dodatkové istenie strižnou skrutkou.Hĺbka spracovania sa rýchlo a ľahko nastaví pomocou stavacieho vretena, ktoré je vybavené stupnicou.
 • Druhou pracovnou funkciou sú zavlačovacie prsty, ktoré môžu byť montované buď s priemerom 12 mm alebo páskové prierez 30X10mm. Najúčinnejším doplnkom sú klincové valce - dvojičky, ktoré výborne drtia zbytok hrúd, ich veľkou výhodou je možnosť pracovať v extrémne vlhkých podmienkach a pri veľkom množstve rastlinných zvyškov.
 • Novinkou vo výbave radličkových podmietačov Gepard je perový valec, jeho výhodou je schopnosť dobre dodrtiť hrudy a utužiť pôdu. Výkonné čističe zabraňujú upchávaniu valca aj pri vlhkých pôdach.

 • Výhody stroja

 • Mohutná konštrukcia rámu na ktorý sa vzťahuje záruka 3 roky
 • Zdvojené istenie pružinou a strižnou skrutkou s istiacim momentom 400kg na radličku
 • Uchytenie radličky na pochrómovaných, leštených čapoch a v špeciálnych púzdrach v bezúdržbovom prevedení zaručuje mimoriadne dlhú životnosť a spoľahlivosť
 • Bohatá výbava rôznych typov prstov, radličiek a valcov umožňuje prispôsobiť stroj konkrétnym podmienkach, čo zvyšuje jeho využiteľnosť - od prípravy pôdy pred siatím až po zaprávanie hnoja, prípadne hĺbkové kyprenie.
 • Radličkové podmietače Gepard sú určené najmä do minimalizačného systému spracovania pôdy. Konštrukcia umožňuje presne aj plytké podrezanie pôdy, dlhá konštrukcia rámu a tandemové usporiadanie hĺbkových kolies pole dobre zrovnávajú. Prehlbovacími radličkami je možné dosiahnuť hĺbku spracovania 22 až 25cm. Zapracovanie rastlinných zvyškov narážacími radličkami je možné dobre zlepšiť osadením zaklapávacích límcov. Istenie non-stop ako aj robustná konštrukcia rámu zabezpečujú spoľahlivosť a dlhú životnosť stroja.


 • Upozornenie
  V prípade, že stroj bude prepravovaný po verejných komunikáciách musí byť vybavený svetelnou rampou. Stroj s hmotnosťou prevyšujúcou 3 tony musí byť vybavený brzdenou nápravou.
  tel: +421-38-5373271, fax: +421-38-5373282