ŠKORPION

Kompaktor


 
  • Základná zostava

  • Kompaktor ŠKORPION je určený na prípravu osivového lôžka v ľahkých a stredne ťažkých pôdach. Vyrába sa v 4 základných prevedeniach A,B,C,D. Na želanie je možné zostaviť aj inú zostavu pracovných orgánov. Taktiež je možné pridať ďalšie pracovné funkcie ako napr.: zrovnávacia lišta za prútový valec, zavlačovače alebo odpružený smyk vymeniť za pevný smyk a pod.Kompaktory ŠKORPION sa vyrábajú od 3 do 8m.

Prevedenie APrevedenie BPrevedenie CPrevedenie D
Smyk odpruženýSmyk odpruženýSmyk odpruženýPrútový valec hladký
Prútový valec hladkýPrútový valec hladkýPrútový valec hladkýSmyk odpružený
Radličky S dlátoRadličky S dlátoRadličky S dlátoRadličky šípové Non-Stop
Prútový valec hladkýCPK valecKroskil valecZrovnávacia lišta
   Kroskil valec  • Upozornenie
    V prípade, že stroj bude prepravovaný po verejných komunikáciách musí byť vybavený svetelnou rampou. Stroj s hmotnosťou prevyšujúcou 3 tony musí byť vybavený brzdenou nápravou.
    tel: 421-38-5373271, fax: 421-38-5373282