LEON

Sejačka
 • Základná zostava

 • pneumatické výsevné ústrojenstvo typu Accord
 • ventilátor poháňaným kardanom
 • násypka 1300 l
 • výsevné botky nožové, istenie gumennými silenblokmi
 • mechanický prítlak botiek
 • zavlačovacie prsty
 • hydraulické značkáre na stred traktora
 • schody k násypke
 • svetelná výbava
 
 • Agrotechnické parametre

 • dávkovanie osiva pneumatickým systémom Accord
 • množstvo osiva na 1ha. -1 až 400 kg
 • pracovná rýchlosť od 7do 15km/hod. doporučená 10 až12 km/hod.
 • nastavenie hĺbky spracovania pôdy a výsevu
 • centrálne mechanicky
 • brzda výsevu pri zdvihnutí sejačky traktorom

 • Prehľad pracovných funkcií

 • Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, dlhá životnosť sejačky. Prepravná šírka 2,5m (pri sklopných sejačkách). Uchytenie botiek na bezúdržbovom bezporuchovom systéme v gumennom uložení.

Prac.záber (m)Typové označenieŤahač (PS)Počet výs. botiekHmotnosť (kg)Prevedenie
2,5DJ-2,550-7020880nesené,pevné
3DJ-350-7024960
4DJ-460-80321040nesené, sklopné
4,5DJ-4,570-90361190
5DJ-580-100401250
6DJ-6110-140481310

 • Sejačka Leon je určená pre výsev nielen hustosiatych obilovím, ale aj strukovín a olejnín(hrach, fazuľa, sója, repka atď). Sejačku je možné použiť do všetkých druhov pôd, výsevné sekcie sú nožové s rozostupom 12,5cm. Pracovná rýchlosť zostavy sa pohybuje v rozsahu 7-15km/hod. v závislosti na konkrétnych podmienkach sejby.
 • Sejačky Leon typ DJ sa vyrábajú v pracovných šírkach 3m; 4m; 4,5m; 5m a 6m. Od 4m sú hydraulicky sklopné na prepravnú šírku 2,5m
 • Sejačky Leon môžu byť ťahané bežnými typmi traktorov, ktoré majú 3-bodový záves a vývodový hriadeľ na 1000ot./min. Vysoká presnosť dávkovania je zabezpečená pomocou presne nastaviteľných dávkovačov. Pohon dávkovača je náhonovou tyčou z kolesa, cez presne nastavený prevod.
 • Sejačky Leon sú vhodné na výsev do pripravenej pôdy, najvhodnejší spôsob prípravy je kompaktorom, ktorý pole dostatočne zrovná a tiež pripraví osivové lôžko.


 • Upozornenie
  V prípade, že stroj bude prepravovaný po verejných komunikáciách musí byť vybavený svetelnou rampou. Stroj s hmotnosťou prevyšujúcou 3 tony musí byť vybavený brzdenou nápravou.
  tel: +421-38-5373271, fax: +421-38-5373282